Úklidová činnost

Provádíme komplexní služby při údržbě zeleně, komunikační zeleně, jízdních profilů a krajnic.

- Sekání zelených ploch, parků, pozemků, zahrad, odstraňování či prořez keřů, aplikaci chemických postřiků atd.
- Sekání příkopů a svahů podél komunikací a cest
- Seřezávání jízdních profilů vozovek (strojní seřezávání větví stromů a křovin, které zasahují do vozovky a tím zmenšují jízdní profil)
- Seřezávání krajnic vozovek (odstranění nánosů zeminy a plevelů z krajnic, a to i pod svodidly - voda začne odtékat do příkopů a netvoří se louže)
- Štěpkování větví (rozdrcení větví na štěpky, které je možno ponechat na místě, kde časem shnijí nebo je odvézt do kompostárny - menší objem rostlinných odpadů = levnější likvidace)
- Odstraňování plevelů a nánosů nečistot na komunikacích agresivním kartáčem

Co je posyp vlhčenou solí?
Krystalická sůl je před dopadem na rozmetadlo vlhčena 25% roztokem NaCl. Tato solanka krystalickou sůl zvlhčí a tím je zajištěna lepší přilnavost k vozovce (sůl neodlétá po dopadu na zem do stran, ale "přilepí" se k povrchu). Kromě toho sůl rychleji reaguje, snadněji se rozpouští.
Tento způsob lze použít i pro tzv. preventivní posyp (to je posyp, který se provádí ještě před očekávaným spadem sněhu či vznikem námrazy - na základě meteorologické předpovědi). Posyp je řízen počítačem, v rozsahu 10-40 g/m2 dle stavu vozovky a zvolené technologie (preventivní posyp 10 g/m2, vlastní likvidační posyp 20-40 g/m2).

Zimní údržba nemotoristických komunikací a úzkých vozovek

Máte zájem o zajištění zimní služby naším podnikem?
Co byste měli vědět před jednáním s námi?
- jaká je rozloha uklízených ploch?
- chcete svěřit vyhlášení zásahu našemu podniku nebo si budete o výjezd žádat?
- jaký požadujete limit výjezdu
- jakým materiálem chcete sypat?
- kam chcete dávat odklizený sníh, případně zda ho chcete naložit a odvézt?


Údržba komunikační zeleně

Údržba komunikační zeleně, si vzhledem k rozsahu a četnosti prací, žádá nasazení výkonné techniky.
Používáme víceúčelový pracovní stroje UNIMOG U 130 vybavený otočnou ramenovou nástavbou MULAG ME 700 s celou řadou výměnných pracovních nástrojů....

Strojně prováděné práce:
Sekání příkopů a svahů podél komunikací a cest
Seřezávání jízdních profilů vozovek (strojní seřezávání větví stromů a křovin, které zasahují do vozovky a tím zmenšují jízdní profil)
Seřezávání krajnic vozovek (odstranění nánosů zeminy a plevelů z krajnic, a to i pod svodidly - (voda začne odtékat do příkopů a netvoří kaluže)
Štěpkování větví (rozdrcení větví na štěpky, které je možno rozptýlit na místě, nebo je odvézt do kompostárny - menší objem rostlinných odpadů = levnější likvidace)
Odstraňování plevelů a nánosů nečistot na komunikacích agresivním kartáčem

Zimní údržba motoristických komunikací

Označením "Zimní služba" rozumíme udržování sjízdnosti motoristických komunikací a schůdnosti nemotoristických komunikací (čili chodníků) v zimním období od listopadu do března následujícího roku.
V tomto období je v podniku zřízen nepřetržitý dispečink. Dispečer zařizuje výjezd mechanizmů a pracovníků ručního úklidu na základě žádosti zákazníka nebo na základě vlastního rozhodnutí dle aktuální meteorologické situace.

Posyp vozovek je prováděn ve většině případů vlhčenou solí, posypy vozovek, které nesmí být ošetřovány chemicky, zajišťujeme určenými inertními materiály (drť, případně písek).
Pro posyp používáme nejmodernější, elektronicky řízené sypače se zpětnou vazbou (SCHMIDT STRATOS, PIETSCH STE 5R, SCHMIDT AB 2018 FH).

Jedná se o nejmodernější stroje v současné době, které zajišťují, že posypy jsou šetrné k životnímu prostředí, sůl rychleji reaguje a je zvýšena její přilnavost k vozovce. Tyto stroje řízené počítačem se zpětnou vazbou zcela eliminují možnost chybného dávkování a jsou proto používány s úspěchem například v Německu při údržbě chráněných krajinných horských oblastí namísto inertních posypů, aniž by došlo k ekologickým škodám na okolní vegetaci.